DMCA

HomeOfficeDecoration.net Hjemmeside-Aftale HomeOfficeDecoration.net Websted (“Site”) er en online informationstjeneste, som HomeOfficeDecoration (“HomeOfficeDecoration”), under forudsætning af din overholdelse af de vilkår og betingelser, der er anført nedenfor. LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR DU FÅR ADGANG TIL ELLER BRUGER WEBSTEDET. VED AT FÅ ADGANG TIL ELLER BRUGE WEBSTEDET, ACCEPTERER DU AT VÆRE BUNDET AF DE VILKÅR OG BETINGELSER, DER ER ANFØRT NEDENFOR. HVIS DU IKKE ØNSKER AT VÆRE BUNDET AF DISSE VILKÅR OG BETINGELSER, KAN DU IKKE FÅ ADGANG TIL ELLER BRUGE WEBSTEDET. HomeOfficeDecoration KAN ÆNDRE DENNE AFTALE PÅ ETHVERT TIDSPUNKT, OG SÅDANNE ÆNDRINGER træder i kraft UMIDDELBART EFTER BOGFØRING AF DEN ÆNDREDE AFTALE PÅ WEBSTEDET. DU ACCEPTERER AT GENNEMGÅ AFTALEN MED JÆVNE MELLEMRUM FOR AT VÆRE OPMÆRKSOM PÅ SÅDANNE ÆNDRINGER, OG DIN FORTSATTE ADGANG TIL ELLER BRUG AF WEBSTEDET, SKAL ANSES FOR JERES AFGØRENDE ACCEPT AF DE ÆNDREDE AFTALE. 1. Ophavsret, Licenser og Idé Indlæg. Hele indholdet af Hjemmesiden er beskyttet af international copyright-og varemærkelove. Ejeren af ophavsrettigheder og varemærker er HomeOfficeDecoration, dets tilknyttede selskaber eller andre tredjeparts licensgivere. DU MÅ IKKE ÆNDRE, KOPIERE, REPRODUCERE, GENUDGIVE, UPLOADE, SENDE, OVERFØRE ELLER DISTRIBUERE PÅ NOGEN MÅDE, ER ALT MATERIALE PÅ HJEMMESIDEN, HERUNDER TEKST, GRAFIK, KODE OG/ELLER SOFTWARE. Du kan udskrive og downloade dele af materialet fra de forskellige områder af Hjemmesiden udelukkende til dit eget ikke-kommercielt brug, forudsat at du accepterer ikke at ændre eller slette nogen copyright eller bekendtgørelser om ejendomsret fra materialer. Du indvilliger i at give HomeOfficeDecoration en ikke-eksklusiv, royalty-fri, verdensomspændende, tidsubegrænset licens, med ret til underlicens, til at kopiere, distribuere, overføre, skabe afledte arbejder fra, offentligt vise, offentligt udføre alle materialer og andre oplysninger (herunder, uden begrænsning, ideer, der er indeholdt heri til nye eller forbedrede produkter og tjenesteydelser), som du sender til alle offentlige områder af Webstedet, (såsom opslagstavler, fora og nyhedsgrupper) eller via e-mail til HomeOfficeDecoration med alle midler, og i ethvert medie, nu kendte eller herefter. Du kan også give HomeOfficeDecoration ret til at bruge dit navn i forbindelse med det indsendte materiale og andre oplysninger, samt i forbindelse med reklame -, marketing-og pr-materiale i relation hertil. Du accepterer, at du ikke har regres mod HomeOfficeDecoration for eventuelle påståede eller faktiske overtrædelse eller misbrug af enhver tingslig rettighed i din kommunikation til HomeOfficeDecoration. TrafficServer 1.01 VAREMÆRKER. Publikationer, produkter, indhold eller tjenester, der henvises til heri, eller på Hjemmesiden, er eksklusive varemærker eller tjenestemærker tilhørende HomeOfficeDecoration. Andre produkt-og firmanavne, som er nævnt på Webstedet, kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere. 2. Brug af Webstedet. Du forstår, at, bortset fra oplysninger, produkter eller tjenester, som klart er identificeret som værende leveret af HomeOfficeDecoration, HomeOfficeDecoration ikke betjene, kontrollere og godkende alle de oplysninger, produkter eller tjenester på Internettet på nogen måde. Bortset fra HomeOfficeDecoration – identificerede information, produkter eller tjenester, alle oplysninger, produkter og tjenester, der tilbydes via Hjemmesiden eller på Internettet generelt, der tilbydes af tredjeparter, der ikke er tilknyttet HomeOfficeDecoration en. Du vil også forstå, at HomeOfficeDecoration ikke og kan ikke garantere, at filer tilgængelige for download via Webstedet vil være fri for infektion eller virus, orme, Trojanske heste eller andre koder, som kan manifestere kontaminerende eller destruktive egenskaber. Du er ansvarlig for gennemførelsen af tilstrækkelige procedurer og checkpoints til at opfylde dine særlige krav til nøjagtigheden af data input og output, og for at opretholde et middel uden for Hjemmesiden for genopbygning af tabte data. DU PÅTAGER DIG ALT ANSVAR OG RISIKO FOR DIN BRUG AF WEBSTEDET OG INTERNETTET. HomeOfficeDecoration GIVER STEDET OG RELATEREDE OPLYSNINGER “SOM de ER” OG IKKE GØRE NOGEN UDTRYKKELIG ELLER STILTIENDE GARANTIER, ERKLÆRINGER ELLER PÅTEGNINGER, følgeskader (HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, GARANTIER FOR ejendomsret ELLER ikke-KRÆNKELSE ELLER STILTIENDE ansvar FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL) MED HENSYN TIL DEN SERVICE, ENHVER MERCHANDISE, INFORMATION ELLER tjenester, der LEVERES GENNEM TJENESTEN ELLER PÅ INTERNETTET GENERELT, OG HomeOfficeDecoration SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR NOGEN OMKOSTNINGER ELLER SKADER, der OPSTÅR ENTEN DIREKTE ELLER INDIREKTE FRA SÅDANNE TRANSAKTION. DET ER UDELUKKENDE DIT ANSVAR AT VURDERE NØJAGTIGHED, FULDSTÆNDIGHED ELLER NYTTEN AF ALLE UDTALELSER, RÅDGIVNING, TJENESTEYDELSER, VARER OG ANDRE OPLYSNINGER GENNEM TJENESTEN ELLER PÅ INTERNETTET GENERELT. HomeOfficeDecoration GARANTERER IKKE, AT TJENESTEN VIL VÆRE UFORSTYRRET ELLER fejlfri, ELLER AT FEJL I TJENESTEN VIL BLIVE RETTET. DU FORSTÅR ENDVIDERE, AT DEN RENE NATUR AF INTERNETTET INDEHOLDER UREDIGERET MATERIALE NOGLE, DER ER SEKSUELT, UDTRYKKELIGT ELLER KAN VÆRE STØDENDE FOR DIG. DIN ADGANG TIL SÅDANNE MATERIALER ER PÅ EGET ANSVAR. HomeOfficeDecoration HAR INGEN KONTROL OVER OG PÅTAGER sig INTET ANSVAR FOR SÅDANNE MATERIALER. BEGRÆNSNING AF ANSVAR under INGEN OMSTÆNDIGHEDER VIL HomeOfficeDecoration VÆRE ANSVARLIG FOR (i) NOGEN indirekte skader, FØLGESKADER ELLER INDIREKTE SKADER (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ERSTATNING FOR TAB AF FORTJENESTE, virksomhedsafbrydelse, TAB AF PROGRAMMER ELLER INFORMATION, OG lignende) SOM følge af BRUGEN AF ELLER manglende EVNE til AT BRUGE TJENESTEN ELLER ALLE OPLYSNINGER, ELLER TRANSAKTIONER, der LEVERES PÅ ELLER HENTES FRA TJENESTEN, ELLER ENHVER FORSINKELSE AF DISSE OPLYSNINGER ELLER SERVICE. SELV HVIS HomeOfficeDecoration ELLER DENNES AUTORISEREDE REPRÆSENTANTER HAR VÆRET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER, ELLER (II) ETHVERT KRAV, der kan TILSKRIVES FEJL, UDELADELSER ELLER ANDRE UNØJAGTIGHEDER I SERVICE-OG/eller MATERIALER ELLER OPLYSNINGER HENTET VIA TJENESTEN. DA NOGLE LANDE IKKE TILLADER UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING AF ANSVAR FOR FØLGESKADER ELLER HÆNDELIGE SKADER, GÆLDER OVENNÆVNTE BEGRÆNSNING MULIGVIS IKKE GÆLDER FOR DIG. I SÅDANNE STATER, HomeOfficeDecoration ANSVAR ER BEGRÆNSET TIL DET STØRSTE UDSTRÆKNING, der TILLADES AF LOVEN. HomeOfficeDecoration giver ingen erklæringer om ethvert andet websted, som du kan få adgang til via denne ene, eller som i kan linke til dette Websted. Når du besøger et ikke – HomeOfficeDecoration websted, vær venlig at forstå, at det er uafhængigt af HomeOfficeDecoration, og at HomeOfficeDecoration har ingen kontrol over indholdet på dette web-site. Hertil kommer, at et link til en HomeOfficeDecoration websted betyder ikke, at HomeOfficeDecoration godkender eller accepterer noget ansvar for indholdet eller brugen af et sådant websted. 3. Skadesløsholdelse. Du accepterer at skadesløsholde, forsvare og skadesløsholde HomeOfficeDecoration, dens bestyrelsesmedlemmer, direktører, medarbejdere, agenter, licensgivere, leverandører og eventuelle tredjeparts informationsudbydere til Tjenesten fra og mod alle tab, udgifter, skadeserstatninger og omkostninger, herunder rimelige advokatsalærer, som følge af enhver overtrædelse af denne Aftale (herunder forsømmelig eller ulovlig adfærd) af dig eller nogen anden person adgang til Tjenesten. 4. Tredjemands Rettigheder. Bestemmelserne i afsnit 2 (Brug af Tjenesten), og 3 (Erstatning), er til gavn for HomeOfficeDecoration og dens bestyrelsesmedlemmer, direktører, medarbejdere, agenter, licensgivere, leverandører og eventuelle tredjeparts informationsudbydere til Tjenesten. Hver af disse personer eller enheder skal have ret til at hævde og håndhæve disse bestemmelser er direkte imod dig på egne vegne. 5.Term-TZP – Opsigelse. Denne Aftale kan opsiges af begge parter uden varsel til enhver tid uanset årsag. Bestemmelserne i punkt 1 (Ophavsret, Licenser og Idé Indlæg), 2 (Brug af Tjenesten), 3 (Erstatning), 4 (Tredje Parts Rettigheder) og 6 (Diverse) skal overleve ethvert ophør af denne Aftale. 6.Diverse. Denne Aftale skal være underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovene i de Forenede Stater, der gælder for aftaler, der er indgået og skal udføres i De Forenede Stater af Amerika. Du accepterer, at enhver juridisk handling eller procedure mellem HomeOfficeDecoration og dig, til ethvert formål vedrørende denne Aftale eller parternes forpligtelser i henhold hertil skal være bragt udelukkende i en føderal eller medlemsstats domstol i en kompetent jurisdiktion, der sidder i Usa . Ethvert søgsmål eller krav, du måtte have med hensyn til Tjenesten skal være påbegyndt inden ét (1) år efter kravet eller søgsmålsgrunden opstår eller et sådant krav eller sagsanlæg er udelukket. HomeOfficeDecoration s undladelse af at insistere på eller håndhæver streng opfyldelse af en bestemmelse i denne Aftale skal ikke fortolkes som et afkald på nogen bestemmelse eller rettighed. Hverken adfærd mellem parterne eller handel praksis skal handle for at ændre nogen bestemmelse i denne Aftale. HomeOfficeDecoration kan overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til denne Aftale til enhver part til enhver tid uden varsel til dig. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt gives heri, forbeholdes. MEDDELELSE OM OPHAVSRET.© 1999-2016 Udarbejdet for: HomeOfficeDecoration, Alle rettigheder reserveret.

[contact-form-7 id=”21874″ title=”Kontakt Os”]